Tarnybos tikslas – teikti bendrąsias socialines paslaugas kliento namuose, rūpintis jų socialine integracija ir reabilitacija, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, sudaryti sąlygas, užtikrinančias jų savarankiškumo išsaugojimą.

Tai – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. Paslaugų teikimo trukmė priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio iki 10 val. per savaitę tarnybos darbo valandomis ir darbo dienomis.

Pageidaujantys, pagalbos į namus paslaugų, kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

Paslaugos gavėjai • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos

• senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos

• vaikai su negalia ir jų šeimos

• kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

Paslaugos sudėtis Maisto produktų ir medikamentų nupirkimas, karšto maisto pagaminimas (pagal poreikį), pagalba buityje (skalbiant, tvarkant namus), malkų ir vandens atnešimas, palydėjimas į įvairias įstaigas, medikamentų išrašymas pas gydytoją.
Paslaugos apimtis Iki 10 val. per savaitę (savaitgaliais ir švenčių dienomis paslauga neteikiama).

 

Mokėjimas už paslaugas Vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2022-02-23, Nr. T-19 pagalbos į namus valandos kaina 6,35 Eur.

• Paslaugos nemokamos, jeigu asmens (šeimos) vidutinės pajamos yra mažesnės už 258 Eur.

• Jeigu pajamos yra nuo 258 Eur iki 387 Eur, asmens (šeimos) vidutinių pajamų tenkančios vienam šeimos nariui – moka 0, 64 Eur/val.

• Jeigu pajamos yra nuo 387 Eur iki 451,55 Eur, asmens (šeimos) vidutinių pajamų tenkančios vienam šeimos nariui – moka 1,27 Eur/val.

• Jeigu pajamos yra nuo 451,55 Eur iki 516,00 Eur, asmens (šeimos) vidutinių pajamų tenkančios vienam šeimos nariui – moka 3,18 Eur/val.

• Jeigu pajamos yra nuo 516 Eur iki 580,50 Eur, asmens (šeimos) vidutinių pajamų tenkančios vienam šeimos nariui – moka 5,08 Eur/val.

• Jeigu pajamos yra nuo 580,50 Eur ir daugiau , asmens (šeimos) vidutinių pajamų tenkančios vienam šeimos nariui – moka 6,35 Eur/val.

Paslaugų gavėjų skaičius 225 asmenų per metus

Vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T-392 mokesčio už pagalbos į namus dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už teikiamas paslaugas, kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra:

  1. nuo 2 iki 3 VRP dydžio – 10 procentų paslaugos kainos;
  2. nuo 3 iki 3,5 VRP dydžio – 20 procentų paslaugos kainos;
  3. nuo 3,5 iki 4 VRP dydžio – 50 procentų paslaugos kainos;
  4. nuo 4 iki 4,5 VRP dydžio – 80 procentų paslaugos kainos;
  5. nuo 4,5 VRP dydžio – 100 procentų paslaugos kainos.

Pagalbos į namus paslaugos:

Nr. Paslaugos pavadinimas Dažnumas, kiekis Minimali paslaugos teikimo trukmė Pastabos
1. Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas. Pagal grafiką Nemokamai
2. Maitinimo organizavimas:

– maisto produktų nupirkimas ir pristatymas (iki 7 kg);

– karšto maisto pristatymas iš kitų tarnybų;

– pagalba ruošiant maistą (nesavarankiškiems)

– maitinimas (nesavarankiškiems asmenims)

– indų plovimas (nesavarankiškiems)

 

pagal grafiką

 

pagal grafiką

 

pagal grafiką

 

pagal grafiką

 

pagal grafiką

 

30 min.

 

30 min.

 

30 min.

 

10 min.

 

10 min.

– iš artimiausios parduotuvės ar turgelio;

– iš artimiausios maitinimo įstaigos;

3. Pagalba buityje ir namų ruošoje:

– malkų atnešimas;

– vandens atnešimas;

– atliekų išnešimas;

– langų valymas;

grindų plovimas, dulkių valymas;

 

 

– kilimų siurbimas, išpurtymas;

 

 

– skalbimas rankomis;

– skalbimas.

 

pagal grafiką

pagal grafiką

pagal grafiką

pagal grafiką (ne daugiau 2 kart. per metus)

pagal grafiką (ne daugiau kaip 4 kartai per mėn.)

pagal grafiką (ne daugiau kaip 1 kartą per mėn.)

1 kartas per mėn.

1 kartas per mėn.

 

10 min.

10 min.

10 min.

30 min.

 

 

20 min.

 

 

20 min.

 

 

1 val.

30 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– skalbimo mašina paslaugų gavėjo namuose

4. Lydėjimas į įvairias įstaigas. pagal grafiką (ne dažniau kaip 1 kartą per mėn.) 30 min.
5. Asmens higienos paslaugos:

– pagalba maudantis, rūpinantis asmens higiena;

 

– patalynės keitimas;

 

– skalbinių nunešimas/parnešimas iš skalbyklos

 

1 kartas (ne daugiau kaip 3 kartus per mėn.)

1 kartas (ne daugiau kaip 2 kartus per mėn.)

1 kartas per mėn.

 

30 min.

 

 

10 min.

 

 

20 min.

6. Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas:

– lydėjimas į gydymo įstaigą;

– gydytojo iškvietimas;

– medikamentų nupirkimas.

 

 

 

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

 

 

30 min.

10 min.

30 min.

 

 

 

 

 

– iš artimiausios vaistinės

7. Mokesčių sumokėjimas 1 kartas per mėn. 30 min.
8. Įvairių dokumentų, pažymų sutvarkymas pagal poreikį 30 min.
9. Kitos paslaugos:

– sniego nukasimas;

– lapų sugrėbimas;

 

– artimųjų kapų tvarkymas;

 

– gėlynų priežiūra;

– daržo sodinimas, priežiūra, derliaus nuėmimas;

– namų priežiūra, kai paslaugų gavėjas guli gydymo įstaigoje.

 

pagal grafiką

pagal poreikį (ne daugiau kaip 2 arų)

1 kartas per mėn.

 

1 kartas per mėn.

pagal poreikį (ne daugiau kaip 1 aras)

pagal poreikį

 

1 val.

1 val.

 

1 val.

 

1 val.

1 val.

 

1 val.

 

– atkasant takelius

 

– pagal gyvenamąją vietą

Kontaktai:

Vyresn. soc. darbuotoja Sandra Pupinienė, +370 64500780

Comments are disabled.