Pagalbos į namus tarnyba


Tarnybos tikslas –  teikti bendrąsias socialines paslaugas kliento namuose, rūpintis jų socialine integracija ir reabilitacija, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, sudaryti sąlygas, užtikrinančias jų savarankiškumo išsaugojimą.

Tai – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. Paslaugų teikimo trukmė priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio iki 10 val. per savaitę tarnybos darbo valandomis ir darbo dienomis.

Pagalbos į namus paslaugos:

  • Informavimas;
  • Konsultavimas;
  • Atstovavimas;
  • Bendravimas;
  • Maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų įstaigų);
  • Maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir maisto ruošimas;
  • Pagalba buityje (skalbimas, namų tvarkymas);

Kitos paslaugos.

  • Pageidaujantys, pagalbos į namus paslaugų, kreipiasi į  savo gyvenamosios vietos seniūniją.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai yra: senyvo amžiaus asmenys; suaugę asmenys su negalia.

Kontaktai:

Vyresn. soc. darbuotoja Sandra Pupinienė, +370 64500780

Comments are disabled.