Įstaigos tikslas – teikti socialines paslaugas Laikino gyvenimo namuose, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Uždaviniai:

  • teikti kokybiškas socialinio darbo paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms ir jose augan-tiems vaikams;
  • ugdyti ar stiprinti asmens (šeimos) gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas;
  • skatinti palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikto socialinę atskirtį;
  • užkirsti kelią asmens (šeimos), bendruomenės socialinėms problemoms kilti;
  • formuoti teigiamą visuomenės požiūrį socialiniam saugumui užtikrinti.

Socialinė priežiūra-apgyvendinimas laikino gyvenimo namuose nuo 2021 m. vasario 1 d. 369,00 Eur, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021-12-21 sprendimas Nr. 4785.

Teikiamos specialaus transporto paslaugos.

Mėnesinis mokestis už asmeninius elektros prietaisus – 1,45 Eur-mėn.

Teikiamos akredituotos paslaugos:

  • laikino apnakvindinimo;
  • intensyvios krizių įveikimo pagalbos;
  • apgyvendinimo nakvynės namuose.

Kontaktai:

Socialinė darbuotoja Nataša Dirbanauskienė 860231513;

Socialinio darbuotojo padėjėjai (8421) 46401

Comments are disabled.