Laikino gyvenimo namai


Įstaigos tikslas – teikti socialines paslaugas Laikino gyvenimo namuose, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Uždaviniai:

  • teikti kokybiškas socialinio darbo paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms ir jose augan-tiems vaikams;
  • ugdyti ar stiprinti asmens (šeimos) gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas;
  • skatinti palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikto socialinę atskirtį;
  • užkirsti kelią asmens (šeimos), bendruomenės socialinėms problemoms kilti;
  • formuoti teigiamą visuomenės požiūrį socialiniam saugumui užtikrinti.

Kontaktai:

Socialinė darbuotoja Nataša Dirbanauskienė 860231513;

Socialinio darbuotojo padėjėjai (8421) 46401;

Comments are disabled.