Laikino gyvenimo namai


Įstaigos tikslas – teikti socialines paslaugas Laikino gyvenimo namuose, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Uždaviniai:

  • teikti kokybiškas socialinio darbo paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms ir jose augan-tiems vaikams;
  • ugdyti ar stiprinti asmens (šeimos) gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas;
  • skatinti palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikto socialinę atskirtį;
  • užkirsti kelią asmens (šeimos), bendruomenės socialinėms problemoms kilti;
  • formuoti teigiamą visuomenės požiūrį socialiniam saugumui užtikrinti.

Paslaugų kaina nustatoma Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu T-318: asmeniui per mėnesį nustatyta kaina 290 Eurų (53, 00 Eurų bendroji dalis ir 237,00 Euro kintamoji lėšų dalis).

Specialaus transporto paslaugos įkainis – 0,29 Eur/km;

Mėnesinis mokestis už asmeninius elektros prietaisus – 1,45 Eur-mėn.

Kontaktai:

Socialinė darbuotoja Nataša Dirbanauskienė 860231513;

Socialinio darbuotojo padėjėjai (8421) 46401

Comments are disabled.