Direktorė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Buhalterė

Apskaitininkė, techninės pagalbos priemonių išdavimas

Socialinė darbuotoja kompleksinėms paslaugoms

Transporto paslaugų organizavimas, darbas su neįgaliaisiais

Projektų koordinatorė