Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Pakruojo rajone“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-02-0002 pradėtas vykdyti nuo 2017 metų (įgyvendinimo laikotarpio pabaiga 2021 m. spalio 15 d.). Pareiškėjas Pakruojo rajono savivaldybės administracija, projekto partneriai Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras ir Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius.

Projekte vykdoma veikla:

  • Individualios ir grupinės psichologo konsultacijos (atsakingas už paslaugos įgyvendinimą Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius);
  • Pozityvios tėvystės mokymai (atsakingas už paslaugos įgyvendinimą Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius);
  • Asmeninio asistento paslauga (Atsakingas už paslaugos įgyvendinimą Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras).

Ar asmeninė pagalba yra mokama? Jei Jūsų pajamos yra mažesnės nei 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (t. y. 258 Eur), asmeninė pagalba teikiama nemokamai. Kitais atvejais mokėjimas priklauso nuo pajamų:

  • asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius (258 Eur), bet mažesnės už 3 VRP dydžius (387 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;
  • asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius (387 Eur), bet mažesnės už 4 VRP dydžius (516 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
  • asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius (516 Eur), bet mažesnės už 5 VRP dydžius (645 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;
  • asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius (645 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Dėl išsamesnės informacijos ar registracijos konsultacijoms ar mokymams kreiptis į socialinę darbuotoją kompleksinėms paslaugoms Aurintą Tvarušienę 861067055, el. paštas pakruojobsn@gmail.com

Comments are disabled.