Integrali pagalba į namus


Integrali pagalba namuose – tai visuma slaugos ir dienos globos paslaugų, kurias teikiamos asmens namuose.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kurios tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias priemones bei socialines paslaugas.

Integralios pagalbos namuose gavėjai: neįgalūs darbingo amžiaus asmenys su sunkia negalia ir senatvės pensijos sulaukę asmenys su sunkia negalia .Integralią pagalbą gavėjams teikiama komandiniu principu. Komandą sudaro slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, socialinio darbuotojo padėjėjai, kineziterapeutas. Slaugytojo funkcijos apima:  žaizdų ir pragulų priežiūra, arterinio kraujo spaudimo matavimas, pulso skaičiavimas, konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais ir kt. Socialinio darbuotojo padėjėjai atlieka įvairius namų ruošos ir buities darbus, t. y. sutvarko namus, pagamina valgyti, aprūpina būtiniausiais maisto produktais, o slaugytojo padėjėjai stebi asmenį pagal slaugytojo nurodymus, perriša žaizdas, nuprausia, pakeičia sauskelnes, padeda judant, gulantis į lovą, pamaitina ar padeda pavalgyti ir kt.

Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą asmens namuose vykdomas  atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Dienos socialinė globa asmens namuose teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną 5 kartus per savaitę.

Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos plėtros programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokama

Slaugos paslaugos teikiamos  nuo 2 iki 4 val. per savaitę.

Dėl integralios pagalbos paslaugų asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją.

Dėl išsamesnės informacijos galima  kreiptis į Pakruojo nestacionarių paslaugų centro vyr. socialinę darbuotoją:

Rimą Diliūnienę adresu L . Giros 3 D, arba telefonu 867176806.

Comments are disabled.