“Bendradarbiavimo tinklo kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimo skatinimas Pakruojo rajono savivaldybėje” Nr. PAKR-LEADER-6B-S-7-1-2021/42VS-PV-21-1-07078-PR001

2022-01-21
“Bendradarbiavimo tinklo kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimo skatinimas Pakruojo rajono savivaldybėje” Nr. PAKR-LEADER-6B-S-7-1-2021/42VS-PV-21-1-07078-PR001, pagal VPS prioriteto Nr. 2 priemonę LEADER-19.2-SAVA-8 ...

“Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą”

2020-09-16
Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001, projekto vykdytojas VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, partneris – Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras. Bendradarbiavimo sutarties objektas – Europos ...

„Socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichosocialinę pagalbą Pakruojo mieste“

2020-09-16
2018 m. rugsėjo 19 d. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį dėl iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai ...

“Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra”

2020-09-16
Projekto numeris: Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Projekto partneriai: miestų ...

Papildomai finansuojamas ES projektas „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“

2020-09-16
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama užtikrinti neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims teikiamų integralios pagalbos paslaugų tęstinumą, rado galimybę skirti ...

Pratęstas finansavimas iš ES fondo lėšų finansuojam projektui „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“

2020-09-16
2016 metų spalio 5 dieną Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Integrali pagalba į ...

Pasirašyta sutartis „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“

2020-09-16
2016 m. spalio 5 dieną Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0012 ...