Naudinga informacija

Š. m. spalio 13d., Linkuvos seniūnijos salėje, buvo organizuojama vaikų popietė. Vaikams buvo rodomas filmas „Bulius Ferdinandas“ , kerinčio grožio ... Read More

Spalio 1 d. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus ir laikino gyvenimo namų padalinio darbuotojai dalyvavo mokymuose pagal ... Read More

Popietė Linkuvoje

Rugpjūčio 6 d., Linkuvos seniūnijos salėje, buvo organizuojama vaikų popietė. Dalyvavo socialinę riziką patiriančių šeimų iki mokyklinio amžiaus vaikai. Užsiėmimo ... Read More