Bendruomeninių šeimos namų darbas karantino laikotarpiu